Szanowni Państwo

W imieniu Komitetu Sterującego, Komitetu Programowego i Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić do udziału w

XXX KRAJOWYM SYMPOZJUM TELEKOMUNIKACJI I TELEINFORMATYKI – KSTIT 2014,

które odbędzie się w Poznaniu w dniach 3 – 5 września 2014 r. pod hasłem

TELEKOMUNIKACJA SERCEM GOSPODARKI CYFROWEJ

Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki jest od wielu lat okazją do corocznych spotkań środowiska naukowego, przemysłowego i operatorów sieci funkcjonujących w dziedzinie telekomunikacji i teleinformatyki. Na KSTiT są przedstawiane zagadnienia, nad którymi pracują krajowe ośrodki naukowe, realizowane w ramach projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projektów dla przedsiębiorstw, czy wreszcie w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską. Od lat wielu Sympozjum sprzyja nawiązywaniu kontaktów i planowaniu wspólnych przyszłych prac naukowych i przemysłowych.

Tematyka konferencji

Artykuły

Organizatorzy apelują o zgłaszanie artykułów opisujących innowacyjne rozwiązania problemów naukowych i technicznych oraz uzyskane wyniki pomiarowe lub symulacyjne. Zgłoszone artykuły będą przedmiotem recenzji wykonywanych przez trzech niezależnych ekspertów. Prace zakwalifikowane do prezentacji na KSTiT 2014 będą opublikowane w czasopiśmie Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne. Wybrane artykuły (po dodatkowych recenzjach) w wersji rozszerzonej zostaną również wydane w języku angielskim w jednym z krajowych czasopism naukowych.

Termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów: 12 maja 2014 r.

Wystawa i prezentacje firmowe

Corocznie sympozjum towarzyszy wystawa produktów i ofert firm krajowych i zagranicznych oraz sesje firmowe. Wystawców i firmy pragnące zaprezentować swoje osiągnięcia zapraszamy do udziału!

Organizator sympozjum

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej,
ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań,
e-mail: sekretariat@kstit2014.pl,
tel.: 61 665 38 00,
faks: 61 665 38 23

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XXX jubileuszowym Krajowym Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki!

PRZEWODNICZĄCY KSTiT 2014
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wesołowski

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
dr hab. inż. Rafał Krenz